AVTOMATIZIRAJTE IN

PRIHTANITE ČAS

Avtomatizacija ponavljajočih se konstrukcijskih procesov, prihrani veliko časa, olajša delo in zagotavlja konsistentnost.

Procese v glavnem avtomatiziramo na tri načine. Z makroji, samostojnimi aplikacijami ali dodatki za solidworks(Add-ins). Makroji s pomočjo programskega jezika VBA(Visual basic for applications), omogočajo izdelavo lastnih funkcij znotraj programske opreme. Na primer, avtomatksa izdelava standardnega kosa z novimi parametri, samodejno prilagajanje ponavljajočih se sestavov, kot so transportne linije ali pa varnostne ograje.

fencemaster

Samostojne aplikacije, se izdelujejo s pomočjo aplikacijskih programskih vmesnikov oz. APIjev (Application programming interface). S pomočjo programskih jezikov C# ali C++, se izdela samostojen Windows program, pri katerem teče SolidWorks v ozadju in samostojno ali interaktivno opravlja želeno delo. S takšnim pristopom imamo popoln nadzor nad programi v ozaju in datotekami, ki jih uporabljamo.

Več o našem delu s SolidWorks dodatki, lahko najdete tukaj.

fencemaster