STORITVE

Transportni sistemi

Po zahtevah naročnika razvijemo ali predelamo obstoječe transportne rešitve. Izkušeni smo na področjih verižnih, valjčnih in tračnih transporterjev. Poskrbimo tudi za dvižne sisteme in nivojski transport.

Paletni magazini

Potrebam proizvodnega procesa prilagodimo standardne ali specifične magazine palet ali drugih transportnih podlag.

Razvijamo manj zahtevne rezkalne stroje in nadgrajujemo obstoječe naprave. Izkušnje črpamo iz naprav, ki smo jih razvili, izdelali in sestavili sami.

Radovednost in želja po hitri izdelavi prototipov, nas je gnala v razvoj lastnega FDM 3D tiskalnika. Če ste kot mi in bi radi unikatno napravo, smo pravi naslov za vas. Poleg tega izvajamo tudi 3D tisk po naročilu.

Izkušnje imamo s predelavo in optimizacijo strojev za ovijanje polnih palet. Naprave prilagodimo dimenzijam palet ali drugim proizvodnim zahtevam.

Z zaščitnimi ograjami, svetlobnimi zavesami in dodatnimi varovali poskrbimo zavarnost in zaščito operaterjev. Ograje izdelamo po prostorskem planu ali jih prilagodimo obstoječemu sistemu na podlagi meritev.

Poskrbimo za celotno tehniško dokumentacijo, prilagojeno potrebam naročnika in potrebam proizvodnje. Po žeji naročnika izdelamo tudi navodila za uporabo in kataloge rezervnih delov. Poskrbimo tudi za temeljit in tehnično ustrezen prevod v želeni jezik.

SIMULACIJE (FEA/FEM)

Inženirske analize so pomemben člen vsakdanjika konstrukterja. Odločitve morajo vedno bazirati na podlagi argumentov. Orodje za zagotavljanje argumentov predstavljajo numerične analize po metodi končnih elementov (FEM). Z njimi poskušamo predvideti fizikalne procese, ki potekajo v gradnikih naprav, med delovanjem, ter tako zagotoviti optimalno delovanje in zahtevano stopnjo varnosti.

VIZUALIZACIJA

Kvalitetno pripravljene realistične podobe produktov igrajo pomembno vlogo v procesu predstavitve in prodaje.

Pripravimo vizualizacijo strojev ali posameznih sestavnih delov.

Pripravimo animacijo delovanja mehanizma ali postopka sestave.

SOLIDWORKS AVTOMATIZACIJA

Avtomatizacija ponavljajočih se konstrukcijskih procesov, prihrani veliko časa, olajša delo in zagotavlja konsistentnost. Procese v glavnem avtomatiziramo na tri načine. Z makroji, samostojnimi aplikacijami ali dodatki za solidworks(Add-ins)

Več o našem delu s SolidWorks dodatki, lahko najdete tukaj

Makroji s pomočjo programskega jezika VBA(Visual basic for applications), omogočajo izdelavo lastnih funkcij znotraj programske opreme. Na primer, avtomatksa izdelava standardnega kosa z novimi parametri, samodejno prilagajanje ponavljajočih se sestavov, kot so transportne linije ali pa varnostne ograje.

Samostojne aplikacije, se izdelujejo s pomočjo aplikacijskih programskih vmesnikov oz. APIjev (Application programming interface). S pomočjo programskih jezikov C# ali C++, se izdela samostojen Windows program, pri katerem teče SolidWorks v ozadju in samostojno ali interaktivno opravlja želeno delo. S takšnim pristopom imamo popoln nadzor nad programi v ozaju in datotekami, ki jih uporabljamo.