STORITVE

Transportni sistemi

Transportni sistemi opis

Paletni magazini

Paletni magazini opis

Rezkalni stroji opis

3D tisk opis

Ovijanje opis

Zaščitne ograje opis

Uredimo kompletno tehniško dokumentacijo, prilagojeno potrebam naročnika in potrebam proizvodnje. Po potrebi pripravimo navodila za uporabo in kataloge rezervnih delov, skupaj s tehniško ustreznimi prevodi v želen tuji jezik.

SIMULACIJE (FEA/FEM)

Inženirske analize so pomemben člen vsakdanjika konstrukterja. Odločitve morajo vedno bazirati na podlagi argumentov. Orodje za zagotavljanje argumentov predstavljajo numerične analize po metodi končnih elementov (FEM). Z njimi poskušamo predvideti fizikalne procese, ki potekajo v gradnikih naprav, med delovanjem, ter tako zagotoviti optimalno delovanje in zahtevano stopnjo varnosti.

VIZUALIZACIJA

Vizualizacija opis 0

Vizualizacija opis 1

Vizualizacija opis 2

SOLIDWORKS AVTOMATIZACIJA

Avtomatizacija ponavljajočih se konstrukcijskih procesov, prihrani veliko časa, olajša delo in zagotavlja konsistentnost.

Procese v glavnem avtomatiziramo na tri načine. Z makroji, samostojnimi aplikacijami ali dodatki za solidworks(Add-ins). Makroji s pomočjo programskega jezika VBA(Visual basic for applications), omogočajo izdelavo lastnih funkcij znotraj programske opreme. Na primer, avtomatksa izdelava standardnega kosa z novimi parametri, samodejno prilagajanje ponavljajočih se sestavov, kot so transportne linije ali pa varnostne ograje. tukaj

Samostojne aplikacije, se izdelujejo s pomočjo aplikacijskih programskih vmesnikov oz. APIjev (Application programming interface). S pomočjo programskih jezikov C# ali C++, se izdela samostojen Windows program, pri katerem teče SolidWorks v ozadju in samostojno ali interaktivno opravlja želeno delo. S takšnim pristopom imamo popoln nadzor nad programi v ozaju in datotekami, ki jih uporabljamo.

Več o našem delu s SolidWorks dodatki, lahko najdete